Έχω ένα σύστημα By-me και θα ήθελα να εγκαταστήσω ήχο, τι θα πρέπει να ελέγξω;

Πρώτον , θα πρέπει να ελέγξετε τις εκδόσεις του λογισμικού και συσκευές υλικού της κεντρικής μονάδας και των εγκαταστημένων συσκευών By-me. Η κεντρική μονάδα θα πρέπει να υποστεί μια σημαντική αναβάθμιση λογισμικού (με την φροντίδα του CΑΤ ζώνης) η οποία θα επιτρέψει τη διαμόρφωση της συσκευής του Ηχοσυστήματος, αλλά την ίδια στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένες ασυμβατότητες με τα παλαιότερα προϊόντα . Κάθε ενημέρωση των προϊόντων αυτών θα βαρύνει τον πελάτη. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το νούμερο 0424 488500 Vimar για την ειδική αξιολόγηση κάθε κατάστασης.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.