Έχω μια κεντρική μονάδα By-me με έγχρωμη οθόνη , μπορεί να λειτουργήσει σε ένα σύστημα θυροτηλεόρασης που δεν είναι Elvox;

Όχι , το σύστημα By-me είναι συμβατό μόνο με διάφορες τεχνολογίες που παρέχονται από τη θυροτηλεόραση της εταιρείας ELVOX ( Sound System , DigiBus , Δυο καλωδίων και CCTV ) .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.