Αν έχω πλήρες σύστημα By-me αυτοματισμού και αντιεισβολής, σε ποιο bus πρέπει να συνδεθεί η συσκευή επικοινωνίας GSM bus 01942 ;

Θα πρέπει να συνδέσετε το bus 1 , της αντιεισβολής για τη διαχείριση του συστήματος .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.