Αν αντιμετωπίζετε κάποιο σφάλμα ή δυσλειτουργία στο σύστημα μπορεί να είναι ένα πρόβλημα τροφοδοσίας ;

Ο «εγκέφαλος» όλου του συστήματος βρίσκεται στην πλακέτα και κατά συνέπεια είναι το κύριο σημείο όπου θα εστιαστεί η επίλυση θεμάτων όπως ο καθορισμός των διαφόρων παραμέτρων . Εκτός των προβλημάτων τροφοδοσίας.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.