Γενικοί όροι πώλησης

Ιταλική αγορά

Γενικοί όροι πώλησης προϊόντων που αγοράστηκαν στην ιταλική αγορά.

Mercato Italia condizioni vendita Vimar

Παγκόσμια αγορά

Γενικοί όροι πώλησης προϊόντων που αγοράστηκαν στην παγκόσμια αγορά πλην της ιταλικής.

Mercato Mondo condizioni vendita Vimar