Γιατί οι υποδοχές ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ δεν έχουν το σήμα IMQ;

Οι υποδοχές ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ δεν φέρουν το σήμα IMQ διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τυποποιημένο πρότυπο IEC που να συνδυάζει τα Ιταλικά πρότυπα με τα πρότυπα εξωτερικού της ίδιας υποδοχής. Αυτές οι υποδοχές εξακολουθούν να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών IEC και των διεθνών IEC και φέρουν αυτοπιστοποίηση Vimar .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.