Για ποιους λόγους είναι προτιμότερο να επιλέξετε ένα σύστημα Digibus, σε σύγκριση με ένα Sound System;

Το σύστημα DigiBus επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό των χρηστών . Γενικά για περισσότερο από δέκα διαμερίσματα στο ίδιο κτίριο συμφέρει το σύστημα βίντεοθυροτηλεφώνου DigiBus, γιατί σε αντίθεση με το Sound System δεν απαιτείται ένα καλώδιο επιστροφής στον ορθοστάτη για κλήση προς την πλακέτα για κάθε διαμέρισμα. Στο σύστημα DigiBus ταυτοποίηση των συσκευών και των εντολέων είναι ψηφιακού τύπου .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.