Δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση, από απόσταση στο webserver μου. Τι πρέπει να ελέγξω;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον απομακρυσμένο WebServer είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το δρομολογητή NAT κατάλληλα. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο web server χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο HTTPS, οπότε θα πρέπει να ανοίξετε τη θύρα 443 στο δρομολογητή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.