Διακόπτες ραδιοσυχνοτήτων

Διακόπτες με δύο πλήκτρα διπλής λειτουργίας και πομπό ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τα πρότυπα EnOcean και ZigBee. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν ουσιαστικά παντού, ακόμη και σε επιφάνειες από γυαλί ή ξύλο. Και όλα αυτά χωρίς να απαιτούνται εργασίες στους τοίχους, καθώς δεν χρειάζονται χωνευτά κουτιά.
Δεν έχουν καλώδια, ούτε μπαταρίες επειδή η μετάδοση γίνεται μέσω ραδιοσυχνοτήτων και η ενέργεια για την τροφοδοσία τους παράγεται με το πάτημα των πλήκτρων.

Δημοσιεύτηκε στις