Διακόπτες με δύο πλήκτρα διπλής λειτουργίας και πομπό ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με τα πρότυπα EnOcean και ZigBee. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν ουσιαστικά παντού, ακόμη και σε επιφάνειες από γυαλί ή ξύλο. Και όλα αυτά χωρίς να απαιτούνται εργασίες στους τοίχους, καθώς δεν χρειάζονται χωνευτά κουτιά.
Δεν έχουν καλώδια, ούτε μπαταρίες επειδή η μετάδοση γίνεται μέσω ραδιοσυχνοτήτων και η ενέργεια για την τροφοδοσία τους παράγεται με το πάτημα των πλήκτρων.

Δημοσιεύτηκε στις