Διαμόρφωση κιτ φώτων μέσω του λογισμικού EasyTool Professional

Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία διαμόρφωσης ενός κιτ φώτων, με διατάξεις ελέγχου και εκκινητές για 5 φώτα και με 1 διάταξη ελέγχου σεναρίου για κεντρικό έλεγχο (γενική ενεργοποίηση και γενική απενεργοποίηση). Στο τελευταίο μέρος του βίντεο περιγράφεται η διαδικασία προσθήκης ενός φωτός στα ήδη διαμορφωμένα, στην περίπτωση που απαιτείται επέκταση του κιτ σε δεύτερη φάση

Δημοσιεύτηκε στις