Διαμόρφωση πομπού IR μέσω του λογισμικού EasyTool Professional

Περιγράφεται η διαδικασία προσθήκης ενός πομπού IR και διαμόρφωσής του στην υπάρχουσα εγκατάσταση για διαχείριση της ενεργοποίησης του split τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες. 

Δημοσιεύτηκε στις