Διαμόρφωση συστήματος ελέγχου τριφασικών φορτίων με παραγωγή φωτοβολταϊκών

Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία εκτέλεσης των απαιτούμενων ενεργειών για: ρύθμιση της λειτουργίας προστασίας από διακοπή ρεύματος σε 4 φορτία (3 έξοδοι 01851.2 και 1 έξοδος 01456), εμφάνιση της συνολικής στιγμιαίας κατανάλωσης της εγκατάστασης, εμφάνιση της στιγμιαίας κατανάλωσης μεμονωμένου φορτίου, εμφάνιση της στιγμιαίας παραγωγής της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, ενεργοποίηση φορτίου για διευκόλυνση της αυτοκατανάλωσης, ρύθμιση του συναγερμού σε περίπτωση μη φυσιολογικής απορρόφησης των φορτίων, ρύθμιση του συναγερμού διαρροής προς τη γείωση (διαφορικό ρεύμα), εμφάνιση της κατανάλωσης μη ηλεκτρικών μεγεθών (νερό και αέριο).

Δημοσιεύτηκε στις