Είναι δυνατόν να εγκαταστήσετε στο ίδιο σύστημα αντιεισβολής εξαρτήματα μέσω ραδιοκυμάτων και via bus;

Ναι , είναι δυνατόν με την ενσωμάτωση της ανίχνευσης του συστήματος αντιεισβολής ραδιοσυχνοτήτων 16943, 14493 που σας επιτρέπει να επικοινωνία του συστήματος bus με ορισμένα στοιχεία του συστήματος ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό το είδος της λειτουργίας ενεργοποιείται με μια έκδοση του λογισμικού της κεντρικής μονάδας ελέγχου 3:00 και άνω.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.