Είναι δυνατόν να ελέγξετε το συνδεδεμένο στον διακόπτη φορτίο με υπέρυθρο αισθητήρα και με ένα διακόπτη;

Ναί είναι δυνατό.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.