Είναι δυνατόν να ελέγξω τον λέβητα μέσω ραδιοκυμάτων (όπως στο σύστημα Radioclima) ;

Δεν είναι δυνατό, τα δυο συστήματα δεν είναι συμβατά. Το Clima-phone επιτρέπει τον έλεγχο του λέβητα μόνο διαμέσου καλωδίου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.