Είναι δυνατόν να συνδέσετε 2 πλακέτες παράλληλα;

όχι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μεταγωγέας αντ. 6591 - αντ. 6592 με το σύστημα ήχου του συστήματος

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.