Είναι δυνατό σε άλλη στιγμή να αναπτυχθεί ο αριθμός των εσωτερικών θέσεων ;

Ναι, αρκεί απλά να χρησιμοποιηθεί ο ορθοστάτης χωρίς ανάγκη καλωδίωσης επιπλέον καλωδίων για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.