Εκπαιδευτικό βίντεο για τους τεχνικούς εγκατάστασης της θυροτηλεόρασης TAB 7 IP: εγκατάσταση και διαμόρφωση

Εκπαιδευτικό βίντεο για τους τεχνικούς εγκατάστασης της θυροτηλεόρασης TAB 7 IP: εγκατάσταση και διαμόρφωση

Ξεκινώντας από τη μηχανική εγκατάσταση της θυροτηλεόρασης TAB 7 IP, το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία διαμόρφωσης της εγκατάστασης μέσω του λογισμικού Video Door IP Manager και τον έλεγχο του προγραμματισμού και παρέχει μια επισκόπηση των κύριων λειτουργιών

Δημοσιεύτηκε στις