Εκπαιδευτικό βίντεο για τους τεχνικούς εγκατάστασης της θυροτηλεόρασης TAB 7 Due Fili Plus: εγκατάσταση και διαμόρφωση

Εκπαιδευτικό βίντεο για τους τεχνικούς εγκατάστασης της θυροτηλεόρασης TAB 7 Due Fili Plus: εγκατάσταση και διαμόρφωση

Ξεκινώντας από τη μηχανική εγκατάσταση του μηχανισμού, το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία διαμόρφωσης και τον έλεγχο του προγραμματισμού και παρέχει μια επισκόπηση των κύριων λειτουργιών.

Δημοσιεύτηκε στις