Εκπαιδευτικό βίντεο για χωνευτά κουτιά για γυψοσανίδες.

Το εκπαιδευτικό βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο εγκατάστασης των νέων κουτιών για γυψοσανίδες, τη χρήση των καινοτόμων εξαρτημάτων και τον τρόπο συμπλήρωσης του σημείου φωτισμού με στηρίγματα, ηλεκτρικές συσκευές και πλαίσια φινιρίσματος σύμφωνα με την ορθή πρακτική.

Δημοσιεύτηκε στις