Εφαρμογή View

Ο χρήστης «Διαχειριστής» που έχει ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης μέσω της εφαρμογής View Wireless μπορεί, με την εφαρμογή View, να δημιουργήσει σενάρια και να τα αντιστοιχίσει στους μηχανισμούς που έχουν προδιαμορφωθεί επιπρόσθετα της προσθήκης νέων χρηστών. Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία.

Δημοσιεύτηκε στις