Εφαρμογή View Wireless: Καταχώριση gateway Wi-Fi Bluetooth, έλεγχος και παράδοση εγκατάστασης

Ξεκινώντας από ένα παράδειγμα στο οποίο οι μηχανισμοί Bluetooth έχουν ήδη διαμορφωθεί, το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο καταχώρισης του μηχανισμού gateway, σύνδεσης όλων των μηχανισμών μέσω δικτύου mesh και εκχώρησης των δικαιωμάτων διαχείρισης στον λογαριασμό σας ή μεταφοράς τους σε άλλο χρήστη.

Δημοσιεύτηκε στις