Εφαρμογή View Wireless: Χρήση στη λειτουργία Zigbee με hub τρίτων

Το βίντεο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η μετατροπή, μέσω της εφαρμογής View Wireless, του πρωτοκόλλου των μηχανισμών από Bluetooth σε Zigbee (και αντίστροφα) για να είναι δυνατός ο εντοπισμός και η χρήση τους από τα Hub Zigbee και συγκεκριμένα μέσω του smart speaker Echo Plus της Amazon.

Δημοσιεύτηκε στις