Η βοηθητική έξοδος AUX που βρίσκεται στο 01401 σε τι χρησιμεύει;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • την παροχή τροφοδοσίας στη μονάδα Back-Up του SAI, αν υφίσταται.
  • την παροχή τροφοδοσίας στις οθόνες 20550 και στην αφή γενικά (πχ. 21511, 20511.1, 21554, κ.λπ.) μέσω των ακροδεκτών V+ V που υπάρχουν σε αυτά τα προϊόντα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει το σύστημα συναγερμού SAI.

Να έχετε υπόψη ότι το μέγιστο ονομαστικό διανεμητέο ρεύμα (1280 mA) υπολογίζεται με το άθροισμα των δυο εξόδων AUX + BUS.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.