Η οθόνη αφής μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της κεντρικής μονάδας (συνδυασμός εικόνων κλπ .... );

Όχι. Η διαμόρφωση του touch πραγματοποιείται με την μεταφόρτωση του EasyToolProfessional τον προγραμματισμό του στην κεντρική μονάδα (ή στις κεντρικές, εφόσον η εγκατάσταση παρέχει περισσότερες γραμμές με κεντρικές οικιακού αυτοματισμού) και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία , προκειμένου να εκτελεστεί η διαμόρφωση των γραφικών σελίδες της οθόνης αφής και εν συνεχεία μεταφορά των δεδομένων αυτών στη συσκευή.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.