Η ποιοτητα εχει πολλεσ οψεισ

Η ποιότητα του προϊόντος ήταν πάντα πρώτη προτεραιότητα για εμάς, στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Και η ικανοποίηση του Πελάτη ο σκοπός μας.

Προϊόντα

Η ποιότητα ήταν πάντα στο επίκεντρο της δραστηριότητάς μας. Κάθε προϊόν, από το πιο απλό φις μέχρι το πιο περίπλοκο σύστημα ηλεκτρονικού αυτοματισμού οικιών, δοκιμάζεται στο εργοστάσιο. Όχι δειγματοληπτικά, όπως επιβάλλει η νομοθεσία, αλλά ένα προς ένα, όπως χρήζουν οι κανόνες για την ασφάλεια των χρηστών των προϊόντων μας: μια βασική έγνοια για όποιον, όπως εμείς, εργάζεται στον τομέα του ηλεκτρισμού.

Διαδικασίες

Για να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι, όπως η ικανοποίηση του Πελάτη, η προστασία και ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, η εταιρία κάνει χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον διεθνή κανονισμό UNI EN ISO 9001:2015 και ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά τον διεθνή κανονισμό UNI EN ISO 14001:2015.

Εργασία

Όμως η προσοχή δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα και στις διαδικασίες, αφού και το ανθρώπινο δυναμικό έχει στρατηγική σημασία. Σε αυτό, είναι επικεντρωμένο το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας του εργασιακού χώρου, με πιστοποίηση ISO 45001:2018.

Λήψη Dimensione Ημερομηνία
CSQ 9001 Quality Management System
1.052 kB 30/11/2020
IQNET 9001 Quality Management System
1.061 kB 30/11/2020
Allegati 9001 Quality Management System
1.165 kB 30/11/2020
CSQ 14001 Environmental Management System
1.055 kB 30/11/2020
IQNET 14001 Environmental Management System
1.078 kB 30/11/2020
Allegati 14001 Environmental Management System
916 kB 30/11/2020
CSQ 45001 Health and Safety Management System
1.758 kB 23/12/2020
IQNET 45001 Health and Safety Management System
1.903 kB 23/12/2020
Allegati 45001 Health and Safety Management System
10.071 kB 23/12/2020
Produzione by Vimar
Controlli by Vimar