Η σήμανση CE πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται στο σώμα του προϊόντος ;

Όχι , η σήμανση CE μπορεί να τοποθετείται στο προϊόν ή/και στην συσκευασία και/ή στις τυχόν οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το προϊόν .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.