Θα πρέπει να αντικαταστήσω μια συσκευή επανεισάγοντας στα ίδια γκρουπ, πώς μπορώ να κάνω ;

Αρκεί να αποσυνδεθείτε από τον δίαυλο προς αντικατάσταση, να συνδέσετε τον καινούριο και να του κάνετε επαναφορά ρυθμίσεων από το μενού επαναφοράς της μεμονωμένης συσκευής. Μόλις γίνει αυτό, θα πρέπει να μπείτε στο μενού Διάγνωσης της κεντρικής μονάδας By-me και να επιλέξετε Συσκευές/Αντιμετώπιση Βλαβών: Στο τέλος η κεντρική μονάδα θα υποδείξει την έλλειψη της εν λόγω συσκευής, υποδεικνύοντας τη διεύθυνση που είχε, και κατά συνέπεια θα πρέπει να κάνετε την επιλογή Αντικατάστασης. Η κεντρική μονάδα θα συνδυάσει αυτόματα όλα τα λειτουργικά μπλοκ της συσκευής που αντικαταστήσατε στις ομάδες όπου ήταν διαμορφωμένη παλιά, αλλά θα πρέπει να επαναφέρετε το λειτουργικό μπλοκ του ενεργοποιητή επάνω στην συσκευή και στα σενάρια στα οποία εμπλεκόταν η παλιά (π.χ., ανασηκωμένο ρολό, ή ρυθμιστής ροής ενεργοποιημένος στο 30% κ.λπ.).

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.