Θυροτηλεόραση 5700: προγραμματισμοί αναγνωριστικού κωδικού μηχανισμού και κλήσης ενδοεπικοινωνίας

Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία προγραμματισμού του κύριου κωδικού ID του μηχανισμού, του δευτερεύοντος κωδικού ID και της κλήσης ενδοεπικοινωνίας της θυροτηλεόρασης 5700

Δημοσιεύτηκε στις