Καλώντας την συσκευή επικοινωνίας GSM 01942 δεν αποκρίνεται ή μου δίνει αυτόματο τηλεφωνητή.

Ελέγξτε την SIM : το PIN και ο αυτόματος τηλεφωνητής θα πρέπει να απενεργοποιηθούν. Σημείωση : Η συσκευή επικοινωνίας 01942, σε αντίθεση με τη συσκευή επικοινωνίας 01941 , δεν διαθέτει ήχους DTMF του μενού φωνητικής καθοδήγησης. Σε κάθε περίπτωση, εάν λάβει μια “φωνητική” κλήση, απαντά στο τηλέφωνο, χωρίς να παράγει κανένα ήχο.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.