Μέσω του κατάλληλου Smartphone μπορούν να ελεγχούν οι λειτουργίες. Παράδειγμα ο έλεγχος φορτίων γιά την χειροκίνητη ή αυτόματη διαχείριση και την διαχείριση των τύπων εξόδου.

Δημοσιεύτηκε στις