Επιλέγοντας τον έλεγχο φορτίων εμφανίζεται η υπερφόρτωση και η αυτόματη απενεργοποίηση ενός φορτίου. Πάντα μέσω της Video οθόνης αφής full flat 4,3" μπορείτε να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα διαφορετικά φορτία.

Δημοσιεύτηκε στις