Εμφάνιση στην Video οθόνη αφής full flat 4,3" της κλήσης από την εξωτερική μπουτονιέρα και την διαχείρισή της με ενεργοποίηση, άνοιγμα και κλείσιμο

Δημοσιεύτηκε στις