Εμφάνιση στην Multimedia video touch screen 10" της κλήσης από την μπουτονιέρα και την διαχείρισή της με ενεργοποίηση, άνοιγμα και κλείσιμο

Δημοσιεύτηκε στις