Παράδειγμα χρήσης της οικιακής λειτουργίας "Meteo" με την επιλογή της τοποθεσίας προς επιτήρηση στην Multimedia video touch screen 10"

Δημοσιεύτηκε στις