Προβολή φωτογραφιών και video χειροκίνητα από την SD Card και παρουσίασή τους στην Multimedia touch screen 10"

Δημοσιεύτηκε στις