Διαχείριση του συστήματος συναγερμού μέσω κωδικού ασφαλείας. Ολική ενεργοποίηση, μερική και παρακολούθηση των συμβάντων στην Multimedia video touch screen 10"

Δημοσιεύτηκε στις