Λογική μονάδα, παραδείγματα προγραμματισμού

Το βίντεο παρουσιάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας λογικής μονάδας μέσω του λογισμικού EasyTool Professional. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται διαμόρφωση ενός διακόπτη πολλαπλών εντολών μέσω της λειτουργίας push-push 

Δημοσιεύτηκε στις