Μπορείτε να μετονομάσετε ελεύθερα τα σενάρια ;

Ναι , μπορείτε να δώσετε το επιθυμητό όνομα σε κάθε σενάριο, μέχρι το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που υποστηρίζονται .

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.