Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής με το κεντρικό SAI ή αυτοματισμό 2 μονάδων;

Όχι η Οθόνη αφής δεν ρυθμίζεται από την κεντρική SAI και Αυτοματισμούς 2 βαθμίδων.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.