Μπορώ να έχω πολλούς υπολογιστές σε ένα ενιαίο σύστημα Call-Way ;

Ναι. Στη διαμόρφωση με πολλαπλούς σταθμούς Η/Υ αναμένεται ότι μόνο ένας Η/Υ (κύριος) μπορεί να εκτελεί εργασίες στο σύστημα Call-way. Οι υπόλοιποι Η/Υ (δευτερεύοντες) μετατρέπονται σε απομακρυσμένες απεικονίσεις του κύριου Η/Υ. Αυτό το χαρακτηριστικό σημαίνει ότι υπάρχει ένα τοπικό δίκτυο στο οποίο συνδέονται οι Η/Υ που συμμετέχουν στην εποπτεία.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.