Μπορώ να διαχειριστώ την διεπαφή 01931 με συσκευές μονόδρομες;

Όχι, το σύστημα θα πρέπει να αποτελείται από συσκευές ραδιοκυμάτων αμφίδρομες.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.