Μπορώ να συνδέσω 2 ή περισσότερες κεντρικές μονάδες στο ίδιο σύστημα;

Οικιακό By-me

Ναι , θα πρέπει να ρυθμιστούν σε διαφορετικές γραμμές bus που χωρίζονται από αποζεύκτη γραμμής (σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο FAQ του συστήματος By-me ) . Μόνο 1 κεντρική μονάδα μπορεί να διαχειριστεί το SAI .

Συναγερμός

Όχι, δεν είναι δυνατό. Και δεν είναι δυνατόν να αλληλεπιδρούν 2 διαφορετικά συστήματα SAI.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.