Μπορώ να χρησιμοποιήσω διακόπτη φωτοκύτταρου με ρελέ καθαρής επαφής για τον έλεγχο των ομάδων φώτων;

Ναι. Η συσκευή συνδέεται με τη «Διεπαφή για Παραδοσιακές Εντολές» του συστήματος By-me (αντ. 14515, 16955, 20515 o 14518, 20518). Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί μία ομάδα αυτοματισμού που στο εσωτερικό της θα έχει την είσοδο της διεπαφής παραδοσιακών εντολών και το ρελέ που θα πρέπει να ελέγχονται από τον διακόπτη φωτοκύτταρου.

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.