Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις διεπαφές του συστήματος SAI συνδεδεμένες στο σύστημα by-me;

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των διεπαφών σε ένα bus αυτοματισμών, αλλά μόνο εκείνες του συστήματος by-me 14515 / 16955(B)/20515

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.