Μπορώ να χρησιμοποιήσω τους ενεργοποιητές του συστήματος SAI που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα by-me;

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση αυτών των ενεργοποιητών σε ένα bus αυτοματισμών, αλλά μόνο εκείνων που ανήκουν στο σύστημα by-me

Για να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επιλέξτε την κατηγορία ή εκτελέστε απευθείας αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης πάνω δεξιά.