Νέα κομψότητα στην ευθυγράμμιση των πλήκτρων.
Διαθέτουν αθόρυβο μηχανισμό ομαλής λειτουργίας με προστασία από την εισχώρηση σκόνης.
Οι νέοι αξονικοί διακόπτες διατίθενται στα σημεία φωτισμού των σειρών Eikon Evo και Arké.

Δημοσιεύτηκε στις