Νέοι χωνευτοί πίνακες

 

Οι νέοι χωνευτοί πίνακες προσφέρουν πολλές και κομψές λύσεις για τοίχους ή γυψοσανίδες, με μια ολοκληρωμένη και αρθρωτή σειρά προϊόντων που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες εγκατάστασης.

 

Απλές γραμμές, λεπτό προφίλ με στρογγυλεμένες γωνίες: ο σχεδιασμός των νέων χωνευτών πινάκων είναι εξαιρετικά προσεκτικός ως προς την παραμικρή λεπτομέρεια και έχει μελετηθεί ειδικά ώστε να επηρεάζει ελάχιστα την αισθητική του τοίχου. Για ολόκληρη τη σειρά, η πόρτα διατίθεται είτε στην έκδοση πλήρως λευκό είτε στην έκδοση ημιδιαφανές φιμέ και η σύγχρονη αισθητική συνδυάζεται άριστα με τις οικιακές σειρές Eikon, Arké και Plana, οι οποίες με τους νέους πίνακες, ολοκληρώνονται με φυσικό τρόπο.

 

Πλήρους κατακόρυφης ανάπτυξης και ιδανικές για περιορισμένους χώρους, οι νέες προσφερόμενες λύσεις ικανοποιούν πολλαπλές ανάγκες. Μπορείτε να αγοράσετε τα κουτιά και τους πίνακες ξεχωριστά για διευκόλυνση της εγκατάστασης σε διαφορετικά στάδια. Στον αρθρωτό σχεδιασμό 8, 12, 24 και 36 μονάδων προστίθεται ο σχεδιασμός 54 και 72 μονάδων για μεγάλες εγκαταστάσεις και συστήματα οικιακού αυτοματισμού. Η διπλή γραμμή των χωνευτών κουτιών επιτρέπει την εγκατάσταση τόσο σε τοίχους όσο και σε γυψοσανίδες. Ο μεγάλος αριθμός εξαρτημάτων διευκολύνει τη χωνευτή εγκατάσταση, την καλωδίωση και την τοποθέτηση μεμονωμένων εξαρτημάτων και ολόκληρων συστοιχιών τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια.

 

Οι νέοι πίνακες χαρακτηρίζονται από μέγιστη ευελιξία και εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια, ακόμη και εξωτερικά. Το άνοιγμα της πόρτας κατά 180° διευκολύνει την πρόσβαση στο εσωτερικό του πίνακα για εύκολη εγκατάσταση και προστασία από ακούσια χτυπήματα, ενώ η άριστη συμμετρία της κορνίζας και του κουτιού επιτρέπει το άνοιγμα της πόρτας τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά με απλή περιστροφή της πόρτας. Σε όλα αυτά προστίθενται οι αφαιρούμενοι πίνακες, που διατίθενται για τη σειρά 24 μονάδων και άνω, χάρη στους οποίους δεν απαιτείται αφαίρεση της κορνίζας και της πόρτας για πρόσβαση στους εγκατεστημένους μηχανισμούς. Το μαγνητικό μπλοκ που παρέχεται ως τυπικός εξοπλισμός ή η κλειδαριά με κλειδί και η εντοιχισμένη θυρίδα που επιτρέπουν, μετά την εγκατάσταση του πίνακα, την πρόσβαση στις υποδοχές στερέωσης χωρίς αφαίρεση της κορνίζας, διευκολύνουν με τον τρόπο αυτό την επίπεδη τοποθέτηση του πλαισίου

 

Οι πολυάριθμες λύσεις ακόμη και στο εσωτερικό του πίνακα διασφαλίζουν την υψηλή απόδοση της εγκατάστασης. Πράγματι, διατίθεται περισσότερος χώρος για την καλωδίωση, καθώς είναι δυνατή η διέλευση των καλωδίων τόσο στο πίσω μέρος του κουτιού όσο και μεταξύ των μονάδων DIN και του πλαισίου. Η συναρμολόγηση του πλαισίου - το οποίο είναι εξαιρετικά ανθεκτικό και παρέχεται ήδη συναρμολογημένο με την κορνίζα και την πόρτα - και η επίπεδη τοποθέτησή του διευκολύνονται από μια οπή με εγκοπή που επιτρέπει τη στερέωση και τη ρύθμιση του πλαισίου στο κουτί χωρίς αφαίρεση της κορνίζας. Οι ράβδοι DIN της πόρτας των μονάδων επιτρέπουν τη διπλή ρύθμιση του βάθους για εγκατάσταση τόσο τυπικών μονάδων όσο και μηχανισμών με μεγαλύτερο βάθος. Διπλασιάζεται ο χώρος για τις κλέμες, οι οποίες μπορούν να στερεωθούν στα ειδικά στηρίγματα, τόσο στο πάνω όσο και στο κάτω τοίχωμα. Η εγκατάσταση σε συστοιχία, τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια, διευκολύνεται από μια φλάντζα και έναν ειδικό σύνδεσμο που διασφαλίζουν τη σφράγιση και τη σταθερότητα.

 

Οι προσφερόμενες λύσεις συμπληρώνονται από μια διπλή σειρά κουτιών, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη δομική αντοχή, κατάλληλη για τοίχους και γυψοσανίδες που προσφέρουν πολύ περισσότερο χώρο για την καλωδίωση και διαθέτουν χαρακτηριστικά υψηλής απόδοσης για διευκόλυνση του τεχνικού εγκατάστασης στις εργασίες εργοταξίου. Υπάρχουν πολλά σημεία πρόσβασης για τους σωλήνες σπιράλ χάρη στις μεγάλες προκατασκευασμένες οπές, τόσο στους τοίχους όσο και στο πίσω μέρος του κουτιού. Μπορούν να εγκατασταθούν ακόμη και σε διαχωριστικούς τοίχους αξιοποιώντας το διαφορετικό βάθος των κουτιών, 8 cm για τα κουτιά έως 36 μονάδων, 10 cm για τα κουτιά με περισσότερες μονάδες. Το πάνω και το κάτω τοίχωμα μπορεί να αφαιρεθεί πλήρως για πιο εύκολη δημιουργία των ανοιγμάτων, εν μέρει ή συνολικά, και διέλευση των σωλήνων σπιράλ. Τα κουτιά για τοίχους παρέχονται με καπάκι για προστασία από τα κονιάματα ως τυπικό εξοπλισμό και διαθέτουν τόσο πλευρικές φλάντζες - για μεγαλύτερη σταθερότητα στον τοίχο όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες εργοταξίου - όσο και προκατασκευασμένα ανοίγματα με πλέγμα στο πάνω και στο κάτω τοίχωμα, τα οποία μπορούν να ανοίξουν πλήρως ή εν μέρει για τη διέλευση των σωλήνων σπιράλ διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την αντοχή και τη σφράγιση του κουτιού. Τα κουτιά για γυψοσανίδες διαθέτουν ως τυπικό εξοπλισμό έναν οδηγό για το άνοιγμα οπών στον τοίχο και βίδες σταδιακής σύσφιξης που διασφαλίζουν τη βέλτιστη στερέωση του κουτιού στον τοίχο. Για αντιστάθμιση τυχόν ατελειών της οπής στη γυψοσανίδα, διαθέτουν επίσης πρόσθετα πτερύγια (παρέχονται), τα οποία, όταν συνδεθούν στον τοίχο, διασφαλίζουν την άριστη σταθερότητα σε εγκαταστάσεις στο μπροστινό μέρος. Τέλος, ο μεγάλος αριθμός προκατασκευασμένων οπών διαφόρων μεγεθών στο κάτω και στο πάνω τοίχωμα, οι οποίες μπορούν να ανοίξουν χωρίς εργαλεία, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την αντοχή και τη σφράγιση του κουτιού, επιτρέπει τη διέλευση των σωλήνων σπιράλ διαμέτρου 25, 32, 40 mm διασφαλίζοντας τη σωστή συγκράτηση.

Δημοσιεύτηκε στις