Η μονάδα οικιακού αυτοματισμού πολλαπλών λειτουργιών 9in 8out (κωδ. 01470) είναι προδιαμορφωμένη ώστε να επιτρέπει τη μεικτή διαμόρφωση με 4 φώτα και 2 ρολά (διαμόρφωση 3). Το βίντεο περιγράφει τη διαδικασία κατανομής των διαφόρων λειτουργιών μέσω της σύνδεσης στο bus των νέων προϊόντων για το πίσω μέρος του μηχανισμού (κωδ. 01475 Μονάδα οικιακού αυτοματισμού 3in 3out με λυχνία LED, κωδ. 01476 Μονάδα οικιακού αυτοματισμού 2in 3out (1 ρολό+2 λυχνίες LED), κωδ. 01477 Μονάδα οικιακού αυτοματισμού 2in 3out (1 ρελέ+2 λυχνίες LED).

Δημοσιεύτηκε στις