Πίνακας θυρωρείου: διαμόρφωση και χρήση του λογισμικού

Το βίντεο περιγράφει τις εξής διαδικασίες: πρώτη πρόσβαση στο λογισμικό, δημιουργία χρηστών, γενικές ρυθμίσεις, παράδειγμα λήψης, προώθησης και μη απάντησης κλήσης, αποστολής μηνυμάτων κειμένου, ειδοποιήσεων και συναγερμών.

Δημοσιεύτηκε στις